KONTAKT

Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

Starobojarska 15
15-073 Białystok

NIP: 542-13-95-257
REGON
: 050345579
KRS: 0000024203
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 450 000 zł

Kontakt:

Krystyna Kalinowska
tel: (+48 85) 740 86 92
e-mail: kalinowska@pfrr.pl

Maciej Dardziński
tel: (+48 85) 740 86 72
e-mail: dardzinski@pfrr.pl

Sekretariat
tel: (+48 85) 740 86 83
e-mail: pfk@pfrr.pl