Inwestycje kapitałowe - Podlaski Fundusz Kapitałowy

VENTURE CAPITAL

Venture Capital jest pozyskaniem funduszy od inwestora zewnętrznego w zamian za objęcie przez niego udziałów lub akcji w spółce na ograniczony okres. Inwestorzy venture capital (tacy jak np. Podlaski Fundusz Kapitałowy) inwestują w przedsiębiorstwa posiadające potencjał wzrostu, który w wypadku powodzenia przedsięwzięcia zapewni ponadprzeciętny przyrost wartości zainwestowanego kapitału.

Korzyści płynące z pozyskania środków finansowych w formie kapitałów są następujące:

  • nie wymagają zabezpieczeń,
  • są trudne do wycofania bez obopólnej zgody,
  • obsługiwane są tylko wtedy gdy spółka generuje zyski,
  • koszt obsługi jest adekwatny do osiąganych wyników.