FINANSOWANIE DŁUŻNE

Finansowanie dłużne jest skierowane do podmiotów które:

 • nie są w stanie pozyskać finansowania bankowego, ponieważ jest ono dla nich nieosiągalne lub nieadekwatne do potrzeb realizowanego projektu
 • nie kwalifikują się do finansowania venture capital z uwagi na brak perspektyw wyjścia z inwestycji przez fundusz w zakładanym horyzoncie czasowym
 • nie chcą przyjmować do Spółki nowych udziałowców

Zasady współpracy

 • indywidualne podejście do każdej transakcji w zakresie ustalania warunków finansowania
 • dostosowanie harmonogramu spłat do przepływów pieniężnych finansowanego projektu
 • koszt finansowania uzależniony od ryzyka związanego z danym projektem
 • elastyczne formy zabezpieczeń
 • szybki proces decyzyjny

Rodzaje instrumentów finansowych

 • pożyczki
 • obligacje

w tym:

 • finansowanie krótkoterminowe na potrzeby realizowanych kontraktów lub dostaw pod cesję wierzytelności lub inne zabezpieczenia
 • finansowanie długoterminowe z opcją konwersji na udziały lub premią od zysku

Nasze wsparcie

 • doradztwo w zakresie optymalizacji źródeł finansowania przedsiębiorstw
 • pomoc w pozyskaniu dodatkowego finansowania zewnętrznego
Finansowanie dłużne