Podlaski Fundusz Kapitałowy oferuje również pożyczki dla firm

Spora część dynamicznie rozwijających się firm w pewnym momencie staje przed wyzwaniem dotyczącym pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego. Jednak w województwie podlaskim, a także w mazowieckim i warmińsko-mazurskim, jednym ze źródeł pozyskania dodatkowego kapitału może być Podlaski Fundusz Kapitałowy. To fundusz typu venture capital. Jakie ma zasady działania i jaką formę pomocy oferuje?

Podlaski Fundusz Kapitałowy

Podlaski Fundusz Kapitałowy to jeden z najstarszych funduszy venture capital działających w Polsce. Czym się one charakteryzują? To wyspecjalizowane podmioty, które przeznaczają na wybrany projekt od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Oferują kapitał w zamian za część udziałów w przedsiębiorstwie.

Podlaski Fundusz Kapitałowy powstał w 1995 roku w ramach Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Od tamtej pory zrealizował kilkadziesiąt inwestycji na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Fundusz może przeznaczyć na jeden projekt kwotę od 400 tys. do 1,5 mln zł. Na wsparcie mogą liczyć projekty, które spełniają określone warunki.

– Bardzo starannie selekcjonujemy projekty, tworząc swoje portfolio inwestycyjne. Przedmiot inwestycji musi spełniać szereg określonych kryteriów, takich jak unikalność produktu lub sposobu świadczenia usługi, stanowiącą istotną przewagę konkurencyjną na rynku, a także dawać szansę na osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Dodatkowo fundusz musi widzieć możliwość wyjścia z inwestycji w perspektywie od trzech do pięciu lat, co często oznacza, że pomysłodawcy muszą być przygotowani na wspólną sprzedaż całej spółki – informuje Krystyna Kalinowska, dyrektor inwestycyjny z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Pożyczki dla firm lub obligacje

Podlaski Fundusz Kapitałowy również oferuje wsparcie w formie objęcia udziałów lub udzielenia pożyczki. Wsparcie mogą uzyskać zarówno start-upy, jak i firmy będące już w fazie wzrostu i ekspansji.

– Wiele firm, które weszły na ścieżkę przyspieszonego rozwoju, boryka się z problemem braku kapitału, który jest główną barierą przy obsłudze rosnących zamówień. Dla takich przedsiębiorstw bank często nie jest wystarczającym źródłem finansowania. Przy ocenie zdolności kredytowej istotnym elementem są historyczne dane finansowe, w związku z czym wysokość zaproponowanego finansowania najczęściej jest zbyt niska. Zdarza się też tak, że firma nie ma zdolności kredytowej z uwagi na zbyt krótki okres funkcjonowania. W takiej sytuacji to fundusz może zaproponować finansowanie dłużne – wyjaśnia Krystyna Kalinowska z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Finansowanie może więc przyjąć także formę pożyczek lub obligacji. Jak podkreśla Krystyna Kalinowska, zawsze są one dopasowane do aktualnych potrzeb firmy. Dla funduszu venture capital niejednokrotnie bardziej od dotychczasowych wyników, bardziej istotne są perspektywy firmy. Niezbędna jest jasno określona wizja dalszego rozwoju i zdolność do generowania dodatnich przepływów finansowych.

Jak uzyskać wsparcie?

Koszt finansowania jest zwykle wyższy niż w przypadku kredytu bankowego. W związku z tym faktem jest ono skierowane przede wszystkim do firm, które oferują produkty bądź usługi wysokomarżowe. Dla takich przedsiębiorstw jest to atrakcyjne rozwiązanie, jeżeli nie są w stanie pozyskać tańszego finansowania bankowego.

– Dzięki wsparciu w postaci finansowania dłużnego od funduszu, firmy realizują dodatkowe zyski oraz szybciej zwiększają swój udział w rynku. Bez tych środków przedsiębiorcy musieliby zrezygnować z realizacji części zleceń, co spowolniłoby ich dalszy rozwój. Taka współpraca może często trwać przez wiele lat, a zaangażowanie funduszu może być zwiększane w miarę rosnących potrzeb firmy – tłumaczy Krystyna Kalinowska z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Jak uzyskać takie wsparcie? Pierwszy kontakt z funduszem to zgłoszenie projektu. Następnie zostaje ustalony termin spotkania, podczas którego fundusz może poznać potrzeby danej firmy. Po weryfikacji dokumentów finansowych ustalony zostaje harmonogram działań i dochodzi do podpisania umowy.


Artykuł opublikowany na stronie http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/podlaski-fundusz-kapitalowy-pozyczki-dla-firm/kbprp7 w dniu 07.08.2017r.