Wsparcie finansowe dla firm branży budowlanej

Długie cykle rozliczeń hamują rozwój polskich firm wykonawczych. Nie każdy przedsiębiorca jednak wie, że może znaleźć wsparcie w wyspecjalizowanej instytucji, która sfinansuje kontrakty handlowe, produkcyjne czy usługowe. W województwie podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim taką możliwość oferuje Podlaski Fundusz Kapitałowy.

Wsparcie finansowe

W jaki sposób wygląda współpraca i na jakie dodatkowe wsparcie mogą liczyć firmy? Długie cykle rozliczeń stanowią dla polskich przedsiębiorców duże utrudnienia w prowadzeniu firmy, ponieważ często oznaczają utratę płynności finansowej. Przy założeniu, że umowa dopuszcza częściowe fakturowanie raz na kwartał, a termin płatności faktury wynosi 30 dni, przedsiębiorca otrzymuje środki za wykonaną pracę dopiero po 120 dniach. Tymczasem płatności za materiały czy wynagrodzenia pracownikom muszą być wypłacane po 30 dniach. W takim przypadku z pomocą przychodzi Podlaski Fundusz Kapitałowy, który oferuje produkty uwzględniające potrzeby danego przedsiębiorcy i specyfikę kontraktu. – Współpracujemy z przedsiębiorcami z woj. podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie nasza działalność cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony firm wykonawczych. Zawieramy umowy zgodnie z którymi odpowiadamy za finansowanie kontraktów przedsiębiorcy. Zabezpieczeniem umowy pożyczki na finansowanie realizacji kontraktu jest cesja wierzytelności, natomiast spłaty są dokonywane najczęściej poprzez potrącenie z wpływów z każdej faktury – wyjaśnia Maciej Dardziński, menedżer inwestycyjny. Jak dokładnie wygląda taka współpraca?

Udział w przetargach

Przedsiębiorca przystępując do przetargu jest zobligowany do wpłacenia wadium. Ma ono na celu zabezpieczenie interesów obu stron przyszłej transakcji i może zostać wpłacone w formie gotówki, zabezpieczone gwarancją bankową, gwarancją ubezpieczeniową lub w formie poręczenia wyspecjalizowanej instytucji. W tej kwestii przedsiębiorcy również mogą liczyć na wsparcie Podlaskiego Funduszu Kapitałowego, który współpracuje z podmiotem świadczącym tego rodzaju usługi – Fundusz poręczeniowy przyznaje limit, w ramach którego następnie udzielane są indywidualne poręczenia zapłaty wadium do momentu wyczerpania środków lub do zakończenia okresu, na który limit został przyznany. Pakiet wadialny zawierany jest na okres 6 miesięcy a jego maksymalna wartość wynosi 1 000 000 zł. Procedura trwa kilka dni i jest to metoda honorowana zarówno przy przetargach opartych na prawie zamówień publicznych, jak również w przetargach unijnych – tłumaczy Maciej Dardziński. Poręczenie wadialne jest stosunkowo nowym produktem na rynku poręczeniowym.

Zaletami takiego rozwiązania jest brak konieczności zamrażania gotówki, możliwość przystąpienia przez przedsiębiorcę do dowolnej liczby przetargów, szybki proces przyznania zabezpieczenia, a także niskie koszty.

Oferta a przetarg

W przypadku, gdy przedsiębiorca składa najlepszą ofertę w przetargu, już w momencie podpisania kontraktu jest zobligowany do przedstawienia gwarancji należytego wykonania umowy. Sposoby udzielenia gwarancji są podobne do wadiów, z jedną różnicą – wysokość takiej gwarancji waha się najczęściej od 5 do 10 proc. wartości kontraktu brutto. – Poręczenie oferowane przez fundusz jest najlepszą alternatywą dla klienta, ponieważ nie uszczupla kapitału obrotowego, jest łatwiejsze do uzyskania i tańsze od rozwiązań ubezpieczeniowych. Zaletami poręczenia należytego wykonania umowy są m.in. brak konieczności zamrażania gotówki na długi okres, utrzymanie płynności w przedsiębiorstwie, szybki proces przyznania zabezpieczenia oraz niskie koszty – wyjaśnia Maciej Dardziński.

Dzięki wsparciu funduszu przedsiębiorca zdobywa niezbędne instrumenty finansowe, które pozwalają uczestniczyć w przetargach i realizować zamówienia. Firmy oszczędzają czas, składają dokumenty w jednym miejscu i mogą również liczyć na wsparcie merytoryczne ekspertów.

Podlaski Fundusz Kapitałowy


Artykuł opublikowany na stronie http://www.rp.pl/Firma/306239996-Wsparcie-finansowe-dla-firm-branzy-budowlanej.html w dniu 23.06.2017r.