Realizacja kontraktów budowlanych wymaga od firm zaangażowania na pewien okres dodatkowego kapitału. W przypadku posiłkowania się zewnętrznymi źródłami finansowania, szczególnie ważna jest prosta procedura oraz  możliwość szybkiego otrzymania środków.

Realizacja zlecenia wiąże się z pozyskaniem środków, które trzeba przeznaczyć na zatrudnienie dodatkowych osób, materiały czy zaplecze techniczne. Finansowanie dłużne, które oferujemy może przyjąć formę pożyczek lub obligacji. Ich warunki są zawsze dopasowane do aktualnych potrzeb firmy. Ustalamy elastyczny harmonogram spłaty, dostosowany do wpływów z tytułu realizowanego kontraktu.

Koszt takiego finansowania ustalamy indywidualnie dla każdej transakcji i jest on uzależniony od ryzyka związanego z danym projektem.

Zabezpieczeniem może być cesja wierzytelności z tytułu realizowanego kontraktu lub inne zabezpieczenia którymi dysponuje firma, np. hipoteka za nieruchomości, poręczenie wekslowe.

Pożyczki dla firm

Pożyczki dla firm na finansowanie kontraktów budowlanych to oferta skierowana przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko- mazurskiego oraz lubelskiego.

W celu pozyskania środków należy w pierwszej kolejności zgłosić projekt. Następnie zostaje ustalony termin spotkania, podczas którego fundusz może poznać potrzeby danej firmy. Po weryfikacji dokumentów finansowych ustalony zostaje harmonogram działań i dochodzi do podpisania umowy.