Finansowanie dłużne jest skierowane do podmiotów które:

 • nie są w stanie pozyskać finansowania bankowego, ponieważ jest ono dla nich nieosiągalne lub nieadekwatne do potrzeb realizowanego projektu
 • nie kwalifikują się do finansowania venture capital z uwagi na brak perspektyw wyjścia z inwestycji przez fundusz w zakładanym horyzoncie czasowym
 • nie chcą przyjmować do Spółki nowych udziałowców

Zasady współpracy

 • indywidualne podejście do każdej transakcji w zakresie ustalania warunków finansowania
 • dostosowanie harmonogramu spłat do przepływów pieniężnych finansowanego projektu
 • koszt finansowania uzależniony od ryzyka związanego z danym projektem
 • elastyczne formy zabezpieczeń
 • szybki proces decyzyjny

Rodzaje instrumentów finansowych

 • pożyczki
 • obligacje

w tym:

 • finansowanie krótkoterminowe na potrzeby realizowanych kontraktów lub dostaw pod cesję wierzytelności lub inne zabezpieczenia
 • finansowanie długoterminowe z opcją konwersji na udziały lub premią od zysku

Nasze wsparcie

 • doradztwo w zakresie optymalizacji źródeł finansowania przedsiębiorstw
 • pomoc w pozyskaniu dodatkowego finansowania zewnętrznego

Nie każdy projekt kwalifikuje się do standardowej inwestycji venture capital. Zdarzają się ciekawe projekty, dla których pozyskanie kapitału z rynku jest dużą barierą w dalszym rozwoju. Często są to przedsiębiorstwa planujące dynamiczny rozwój, jednak ich plany rozwojowe znacznie przekraczają możliwości finansowe. Napotykają na trudności w pozyskaniu środków zewnętrznych, ponieważ z punktu widzenia banku działalność firmy jest zbyt ryzykowna lub doszła już do progu zadłużenia kredytowego Z drugiej strony osoby zarządzające takimi firmami mają świadomość, iż rozkładanie planów inwestycyjnych na lata może oznaczać utratę szansy na zdobycie przewagi konkurencyjnej, bądź umocnienie pozycji na rynku. I tu jest miejsce dla oferty Podlaskiego Funduszu Kapitałowego. Możemy pomóc takim firmom na przykład poprzez udzielenie im pożyczki lub objęcie wyemitowanych obligacji. Zawsze są one jednak dopasowane do aktualnych potrzeb firmy

Dla funduszu venture capital bardziej istotne niż dotychczasowe wyniki finansowe firmy jest to, jak będzie wyglądała jej przyszłość. Niezbędna jest jasno określona wizja dalszego rozwoju i zdolność do generowania dodatnich przepływów finansowych. Koszt takiego finansowania jest zwykle wyższy niż w przypadku kredytu bankowego, w związku z czym jest ono skierowane przede wszystkim do firm, które oferują produkty bądź usługi wysokomarżowe. Dla takich przedsiębiorstw pomimo to, jest to atrakcyjne rozwiązanie, jeżeli nie są w stanie pozyskać tańszego finansowania bankowego. Dzięki wsparciu w postaci finansowania dłużnego od funduszu, firmy realizują dodatkowe zyski oraz szybciej zwiększają swój udział w rynku. Bez tych środków przedsiębiorcy musieliby zrezygnować z realizacji części zleceń, co spowolniłoby ich dalszy rozwój. Taka współpraca może często trwać przez wiele lat, a zaangażowanie funduszu może być zwiększane w miarę rosnących potrzeb firmy.

Finansowanie dłużne

 

Finansowanie kontraktów budowlanych

Realizacja kontraktów budowlanych wymaga od firm zaangażowania na pewien okres dodatkowego kapitału. W przypadku posiłkowania się zewnętrznymi źródłami finansowania, szczególnie ważna jest prosta procedura oraz  możliwość szybkiego otrzymania środków.

czytaj więcej