Fundusze venture capital w Polsce

Venture Capital jest pozyskaniem funduszy od inwestora zewnętrznego w zamian za objęcie przez niego udziałów lub akcji w spółce na ograniczony okres. Inwestorzy venture capital (tacy jak np. Podlaski Fundusz Kapitałowy) inwestują w przedsiębiorstwa posiadające potencjał wzrostu, który w wypadku powodzenia przedsięwzięcia zapewni ponadprzeciętny przyrost wartości zainwestowanego kapitału.

Korzyści płynące z pozyskania środków finansowych w formie kapitałów są następujące:

  • nie wymagają zabezpieczeń,
  • są trudne do wycofania bez obopólnej zgody,
  • obsługiwane są tylko wtedy gdy spółka generuje zyski,
  • koszt obsługi jest adekwatny do osiąganych wyników.

Finansowanie venture capital ma szereg zalet w stosunku do innych dostępnych dla przedsiębiorców sposobów na finansowanie inwestycji. Inwestor finansowy przystępuje do spółki jako wspólnik, czyli bierze na siebie ryzyko wspólnie z pozostałymi udziałowcami i od tego momentu ma też z nimi wspólne cele. Podobnie jak pozostali wspólnicy, fundusz zarabia wówczas gdy wzrasta wartość udziałów w firmie lub wtedy gdy wypłacana jest dywidenda.

Ponadto fundusze venture capital, w zależności od indywidualnie przyjętej polityki inwestycyjnej, pozostają w spółce zwykle przez okres od 3 do 7 lat. W tym czasie korzystanie z udostępnionego kapitału nie wymaga spłaty odsetek.

Dodatkowo, inwestycja venture capital poprawia strukturę kapitałową firmy, przez co zwiększa jej zdolność kredytową, a tym samym ułatwia pozyskiwanie dalszych środków na rozwój.

Co najważniejsze, fundusze venture capital wspomagają spółki nie tylko dostarczając kapitał, ale również swoim doświadczeniem i wiedzą – zwłaszcza w kwestiach zarządzania finansami oraz prawnych. Jako udziałowiec angażują się w działania strategiczne z punktu widzenia rozwoju firmy. Wyróżnia je fakt, że zwykle nie delegują swoich przedstawicieli do zarządu spółki, wspierają jedynie zarząd w tworzeniu, a także realizacji strategii dalszego rozwoju. Dzięki ich obecności firmy są postrzegane jako bardziej wiarygodne, co często przekłada się na pozyskanie nowych partnerów handlowych.

Fundusze venture capital wybierając firmy do współpracy, zwracają szczególną uwagę na to, czy wyróżniają się one dużym potencjałem rozwoju. Ważną kwestię stanowi również innowacyjność, bądź oryginalność produktów lub usług, które powinny wyróżniać się na tle konkurencji lub posiadać przewagę technologiczną.

 

Finansowanie startupów

Młode przedsiębiorstwa w Polsce często potrzebują wsparcia finansowego oraz merytorycznego, by skutecznie realizować założone cele. Z pomocą przychodzą fundusze venture capital, które oferują finansowanie startupów oraz projektów na dalszym etapie rozwoju. Czym powinien wyróżniać się projekt, aby spotkał się z zainteresowaniem takiego funduszu?

czytaj więcej