Inwestowanie i finansowanie startupów w Polsce

Młode przedsiębiorstwa w Polsce często potrzebują wsparcia finansowego oraz merytorycznego, by skutecznie realizować założone cele. Z pomocą przychodzą fundusze venture capital, które oferują finansowanie startupów oraz projektów na dalszym etapie rozwoju.

Czym powinien wyróżniać się projekt, aby spotkał się z zainteresowaniem takiego funduszu?

Finansowanie venture capital polega na objęciu przez inwestora udziałów w przedsiębiorstwie. Warto podkreślić, że fundusze wspomagają spółki nie tylko finansowo, ale także swoim doświadczeniem i wiedzą, szczególnie przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Nie każda firma ma jednak szansę na dofinansowanie ze strony funduszu. Kompetencje i doświadczenie zespołu zarządzającego projektem, są dla funduszu kluczowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu się w konkretne przedsięwzięcie.  Poznanie wiedzy zarówno na temat doświadczenia, konkurencji, jak i rynku, jest cenną wskazówką dla przyszłego inwestora. Na decyzję o zaangażowaniu się w konkretny projekt ma wpływ przede wszystkim doświadczenie i wiedza na temat danej branży posiadana przez promotorów projektu.

Na co zwracamy uwagę?

Fundusze venture capital wybierając firmy do współpracy, zwracają szczególną uwagę też na to, czy odznaczają się one dużym potencjałem rozwoju i dynamiką wzrostu. Ważną kwestię stanowi również jego innowacyjność, a także oryginalność produktu, który powinien wyróżniać się na tle konkurencji oraz mieć przewagę technologiczną. Przedsiębiorstwa, które spełniają te kryteria, otrzymują od funduszu wsparcie umożliwiające realizację kolejnych działań oraz przekraczanie pewnych barier rozwoju. Co ważne, fundusze venture capital mają możliwość zrealizowania kolejnej rundy finansowania dla projektu, który już otrzymał wcześniej dofinansowanie z innego źródła. Fundusze przystępując do analizy firmy zwracają również uwagę na to, czy istnieje szansa wyjścia z inwestycji w ciągu kilku lat przynosząc jednocześnie realne zyski. Firmy, które poszukują inwestora, powinny mieć świadomość, że im wyższe ryzyko inwestor finansowy ponosi w trakcie współpracy, tym większego zysku z inwestycji będzie oczekiwał.

Co nas wyróżnia?

Fundusze venture capital wyróżnia to, że zwykle nie delegują swoich przedstawicieli do zarządu spółki. Wspierają jedynie zarząd w tworzeniu, a także realizacji, strategii dalszego rozwoju.