VC idą w sukurs małym firmom

Fundusze inwestycyjne dają MSP nie tylko pieniądze, ale też wiedzę, dzięki której przedsiębiorcy mogą rozwijać biznes.

Menedżerowie często mają problem z płynnością finansową i z tzw. spiralą zadłużenia. Powód? Brakuje im wiedzy na temat finansowania działalności gospodarczej. Nie potrafią określić, jakie rozwiązania byłyby remedium na ich kłopoty oraz odpowiadały na bieżące i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa. Młode firmy, którym brakuje gotówki na realizację projektów, mogą skorzystać m.in. ze wsparcia zwrotnego funduszy venture capital (VC). Te ostatnie inwestują kapitał własny lub powierzony w wybrane przedsięwzięcia i przeznaczają na nie od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów złotych.

— Fundusze obejmują udziały w przedsiębiorstwach. Nie każdy projekt może jednak liczyć na otrzymanie finansowania. Szanse na zdobycie inwestora mają przedsięwzięcia, które spełniają określone kryteria. Ważne jest przede wszystkim doświadczenie oraz wiedza promotorów projektu na temat danej branży. Istotną sprawą jest również potencjał i dynamika wzrostu, jakim charakteryzuje się przedsięwzięcie. Znaczącą rolę odgrywa też innowacyjność oraz oryginalność produktu, który powinien wyróżniać się na tle konkurencji i mieć przewagę technologiczną — podkreśla Krystyna Kalinowska, dyrektor inwestycyjny Podlaskiego Funduszu Kapitałowego (PFK). Jej zdaniem, ważną sprawą dla funduszu venture capital jest szansa wyjścia z inwestycji z zyskiem po kilku latach od jej rozpoczęcia.

— Szefowie firm starający się o dofinansowanie muszą mieć świadomość, że inwestorzy będą oczekiwać wyższego zysku z przedsięwzięcia, jeżeli będą ponosić wyższe ryzyko biznesowe — zaznacza Krystyna Kalinowska. Warto podkreślić, że fundusze wspierają przedsiębiorstwa nie tylko pod kątem finansowym, ale także organizacyjnym i biznesowym. Angażują się w działania strategiczne z punktu widzenia rozwoju firm oraz uczestniczą w rozmowach z ich szefami, które dotyczą trudnych kwestii realizowania inwestycji.

— Na co dzień fundusze pozostawiają menedżerom wolną rękę w prowadzeniu ich firm. Natomiast dzięki wsparciu przedsiębiorstwa mogą rozwijać swoją działalność i realizować założone cele — zauważa dyrektor PFK. Co ważne, w zależności od prowadzonej polityki inwestycyjnej współpraca przy projekcie trwa od trzech do siedmiu lat. Po tym okresie fundusze wycofują się z inwestycji. — Są różne warianty jej zakończenia. Fundusze proponują odpowiednie zapisy w umowie inwestycyjnej. Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorca już na etapie ustalania warunków umowy miał tego świadomość i wynegocjował ofertę współpracy najlepszą dla swojej firmy — dodaje Krystyna Kalinowska.